Penafian

 

Penulis telah sedaya upaya dan berusaha dengan niat yang baik dan murni untuk menghasilan penulisan dalam blog ini sebagai sebuah penulisan yang bermaklumat dan bermanfaat.

Blog ini hendaklah dianggap sebagai panduan pelengkap dan tambahan sahaja.

Bagi menjayakan segala idea, cadangan dan panduan dalam penulisan blog ini mestilah atas usaha dan kesungguhan pembaca sendiri bersama dengan pelbagai sumber rujukan lain.

Penulis tidak boleh dituntut untuk membayar apa jua pampasan atas apa jua bentuk kerugian yang didakwa oleh mana – mana pembaca.

Penulis tidak boleh dituntut di mahkamah seandainya terdapat mana-mana pembaca mengalami sebarang kerugian kerana mengikuti mana-mana idea, cadangan, panduan, fakta dan lain-lain dari blog ini.

Penulis juga berhak untuk tidak bertanggungjawab atas kebenaran, ketepatan, kesempurnaan atau kesahihan maklumat yang diberikan.

Sebarang pertanyaan,aduan dan cadangan hendaklah dimajukan kepada penulis melalui borang pertanyaan, aduan dan cadangan DISINI .