Penulis

Penulis merupakan seorang belia yang berminat dalam bidang pengurusan kewangan,hartanah dan unit amanah. Penulis juga seorang yang gemar membaca buku berkaitan pengurusan kewangan, hartanah dan unit amanah. Penulis juga bergiat aktif dalam pelaburan hartanah sebagai medium utama pelaburan untuk dana persaraan disamping pelaburan lain yang sah disisi undang-undang negara. Penulis juga mempunyai sijil professional dalam bidang perunding unit amanah yang sah dan berdaftar denganĀ Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM) dan bernaung di bawah XXXXXXXX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *